Jízdní řády

číslo
linky

jízdní řád

popis trasy linky

1

 695411 (nemocnice) - ZOO - Strž - kostel - (autobusová stanice) - železniční stanice

2

 695412 Žireč - autobusová stanice - Podharť - (hřbitov) - nemocnice - kostel - Strž